توضیحات

انجام خدمات خشکشویی مبلمان یکی از حساس ترین موارد پاکسازی مبلمان است. زیرا باید توجه کرد که میزان فرچه زدن، استفاده از مواد و … به رویه مبل، و یا فوم داخل آن آسیبی نرساند.

تیم خشکشویی قدس مشهد با استفاده از متخصصان در زمینه خشکشویی مبلمان اولین و برترین خشکشویی در شهر مشهد می باشد.

در زیر نمونه از تغییر در خشکشویی مبلمان توسط تیم خشکشویی قدس را مشاهده می کنید.

مشاهده و پشنهاد

پس از مشاهده مبلمان مشتری در منزل پیشنهاد نوع خشکشویی به وی داده شد و هزینه خشکشویی مبلمان طبق نرخ اتحادیه نیز اعلام گردید و سپس پس از رضایت مشتری اقدام به خشکشویی شد

  • خشکشویی مبلمان راحتی
  • استفاده از شامپوی تگزا
  • حد اقل مدت زمان ۱ ساعت
  • مشاهده، رضایت و دریافت هزینه

راه حل

پس از مشاهده مبلمان در منزل راه حل های خشکشویی به مشتری ارائه داده می شود و طبق رضایت ایشان اقدام به خشکشویی خواهد شد. خشکشویی مبلمان راحتی با استفاده از شامپور تگزا، دستگاه رادکتور، فرچه و مکش می باشد. به صورتی که پس از شامپو زنی و فرچه کشی با دستگاه مکش گرد و غبار احتمالی را نیز از بین می بریم.

نتیجه

نتیجه طبق تصویر مشخص شده در این قسمت قابل مشاهده بوده و رضایت کامل مشتری را جلب کردیم.